DGI skydning og
Skydebaneforeningen Danmark

De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger er pr. januar 2013 fusioneret til en ny idrætsorganisation med navnet: ”DGI”. Skydeaktiviteter varetages af DGI skydning.
Samtidig er foreningen ”Skydebaneforeningen Danmark” etableret. Denne nye forening rummer Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken”.

DGI skydnings formål er »ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde«. Hovedkvarteret ligger i Vingsted mellem Vejle og Billund, hvor Skydebaneforeningen Danmark har Nordeuropas største skydebaneanlæg.

Organisatorisk er DGI skydning bygget op med 15 landsdelsforeninger, som tilsammen har 755 skytteforeninger som medlemmer ifølge medlemsindberetningerne fra 2011 . Skytteforeningernes samlede medlemstal var dengang 70.438.

Hvert 4. år arrangerer DGI Landsstævne, der samler 20-25.000 deltagere inden for den folkelige idræt. Senest i 2009 i Holbæk – næste gang i 2013 i Esbjerg.

Læs om skydningens historie her 

DGI skydning har en lang række tilbud til både landsdels- og lokalforeninger samt den enkelte skytte.

Skydning er en idræt for hele familien, og DGI skydning satser på bredden og lægger stor vægt på det sociale i alle arrangementer. Skydning er samtidig en konkurrenceidræt, hvor der arrangeres danmarksmesterskaber i alle discipliner - både indendørs og udendørs.

DGI skydning har en meget aktiv ungdomsgruppe, som har vist nye veje for ungdomsarbejdet og hele organisationen.

DGI skydning har også siden 1995 arrangeret den landsdækkende turnering Skoleskydningen, hvor alle landets 5. klasser inviteres på skydebanerne i lokale skytteforeninger, og de bedste hold mødes i en landsfinale. Her deltager omkring 9000 elever hvert år.

Sikkerhed i omgang med våben er et af nøgleordene i DGI skydning, som er med til at teste og udforme sikkerhedsregler. Foreningerne kan gratis trække på et korps af våbenkonsulenter.

Skydning adskiller sig fra de fleste andre idrætter ved, at det er skytterne selv, der skal betale for bygning og renovering af idrætsanlæg. Typisk vil kommunerne kun bidrage med en tredjedel, mens Skydebaneforeningen Danmark medvirker til resten af finansieringen med rentefrie lån og tilskud.

Skal der laves nye skydebaner, råder Skydebaneforeningen Danmark over stor ekspertise, så foreningerne kan få råd og vejledning i alle faser.

Skydebaneforeningen Danmark har en salgsafdeling, som sælger våben, ammunition og skytteudstyr med den målsætning at sikre skytter og foreninger kvalitet til lave priser. Salgsafdelingen har butik i Vingsted samt en webshop til online salg.

 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne