Skydebaneforeningen Danmark

I forbindelse med fusionen mellem De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger pr. januar 2013 blev Skydebaneforeningen Danmark etableret.

Denne nye forening rummer Vingsted Skydebaner, Skyttebutikken samt rådgivning og servicering af skytteforeninger.

Skydebaneforeningen Danmark har hovedkvarter i Vingsted mellem Vejle og Billund, og her ligger Nordeuropas største skydebaneanlæg.

Skydebaneforeningen har 755 skytteforeninger som medlemmer, mens det samlede medlemstal i skytteforeningerne er omkring 70.000.

Skydebaner

Skydebaneudvalget 
Nybyggeri og renovering af skydebaner 
Bekendtgørelse 294 om skydebaners indretning 
Bekendtgørelse 821 om ændringer til BEK 294 
Elektronisk markering 
Kursus i brug af Orion-programmet fra Kongsberg 
Oversigt over skydebaner

 

Vingsted Skydebaner

 

Vingsted Skydebaner

Her kan du læse om skydetider, priser og lejebetingelser for Vingsted Skydebaner. 

Se tegning af området 

Booking af bane på Vingsted Skydebaner
Online bookning vil kun registrere bookning 3 dage efter dags dato. I forbindelse med helligdage og ferier kan tiden være længere. 

Rygeloven gælder overalt på Vingstedskydebaner

Der er forbunden med livsfare, at benytte skydebaner, der ikke er booket, da der f.eks. kan være folk i skoven eller bag banen.

Det er strengt forbudt at benytte baneafsnit, der ikke er booket.

Kun godkendte våben må anvendes. Auto- og halvautomatiske våben må ikke anvendes på vore geværbaner. Våben uden gyldig tilladelse må ikke anvendes.
Kun jagtforeninger må medtage gæsteskytter uden forudgående aftale, øvrige bookninger er private og modtager ikke gæster.

Bookning på e-mail skal foretages mindst ét døgn, før banen ønskes benyttet. E-mail: skyttebutik@skytten.dk. Der kan undtagelsesvis bookes på 7665 6725, men kun inden for kontortid. Svares der ikke på mail eller det angivne telefonnummer, kan der ikke bookes.
 

 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne