Værd at vide

 

Følgende informationer kan du finde under dette menupunkt.

 

Skyttebogen

Skyttebogen
Spørgsmål og svar til Skyttebogen
Klassekrav
Skema til landsdelshold
 

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 941 af 23.07.2010 om ændring af bekendtgørelse om våben og ammuniton
Ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer (BEK nr 518 af 17/05/2010) 
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer  (LBK nr. 704 af 26.11.2007)
Bekendtgørelse om våben og ammunition  (BEK nr. 997 af 19.10.2009) 
Bekendtgørelse om eksplosivstoffer  (BEK nr. 362 af 15.05.2008)
Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse  (BEK nr. 294 af 23.04.2004)
Ændring af cirkulære om våben og ammunition  (CIR nr. 64 af 15.07.2004)
Cirkulære vedr. LBK nr. 67 af 26.01.2000  (CIR  nr. 8 af 26.01.2000)
Ændring af cirkulære (CIR nr. 59 af 29/10 2008)
 

Foreninger
Forsikringer  
Forsikringsrådgivning
Folder om skatteforhold
Samværspolitik for en skytteforening
Forslag til vedtægter for skytteforeninger
Velkomstfolder til nye skytter eller til brug ved PR-arrangementer
DGI Skydnings regler for godkendelse af skiver til konkurrence
Fælles dopingregler for DGI, DIF og Firmaidrætten
Dopingkendelser
Pædofili
Børneattest 
Tilskud til afholdelse af skydeskoler
Tilkud  til aktivitet og uddannelse i 2012
Momshæfte udarbejdet af DGI, DIF og DFIF
 

PR og information
PR-trailer
PR-trailer booking

Folder om skydning - DGI Skydning som afsender
Folder om skydning - foreningen som afsender
 

Blanketter
DDS-blanketter
SKV-blanketter
 

Stævner
KAP-personer
Stævneprogram
 

Links
Links

 


 

 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne