Sådan ledes DGI Skydning

 

DGI Skydning ledes af en hovedbestyrelse, som vælges på DGI's årsmøde i november.

Pr. 1. januar 2013 er De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger fusioneret til en ny idrætsorganisation med navnet: ”DGI”.

Skydeaktiviteter og Skytteforeningernes Våbenregistrering varetages af DGI Skydning.

Samtidig er foreningen ”Skydebaneforeningen Danmark” etableret. Denne nye forening rummer Vingsted Skydebaner, Skyttebutikken og rådgivning til medlemmerne, som er omkring 755 skytteforeninger.

 

Se landsudvalget - LU Skydning
 

Læs mere om Skydebaneforeningen Danmark

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne