Sådan ledes DGI Skydning

 

DGI Skydning ledes af en hovedbestyrelse, som vælges på DGI's årsmøde i november.

Pr. 1. januar 2013 er De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger fusioneret til en ny idrætsorganisation med navnet: ”DGI”.

Skydeaktiviteter og Skyyteforeningernes Våbenregistrering varetages af DGI skydning.
Samtidig er foreningen ”Skydebaneforeningen Danmark” etableret. Denne nye forening rummer Vingsted Skydebaner, Skyttebutikken og rådgivning til medlemmerne, som er omkring 755 skytteforeninger.
 

 

Magasinet SKYTTEN

Tilmeld dig Skytten NYT
 Skytten NYT udkommer 2-4 gange pr. måned

Se alle Skytten NYT

Tilmeld dig nyhedsbrevet om ADHD
 


Se alle FOKUS Nyt

 

Bladet Skytten udkom sidste gang i juni 2013

Se alle bladudgivelser

DGI

Vingsted Skovvej 1 /  7100 Vejle
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Helle Veel

DM 15m riffel og pistol

 

 

Store Skydedag

Bisley Cup 24. maj 2014

Faldmålsstævner

November 2013 - marts 2014