Skytterne kom først

 

HISTORIE: 1. janaur 2013 blev De Danske Skytteforeninger atter genforenet med DGI. Navnet er fremover DGI skydning.

I 1992 blev De Danske Skytteforeninger (DDS) dannet, da skytterne og gymnasterne i DDSG&I gik hver for sig, og skytterne organiserede sig i 1861 i landets ældste idrætsorganisation.

 

Skyttebevægelsen her i landet er oprettet efter engelsk forbillede, og i 1861 blev den første skytteorganisation dannet under navnet: Centralkomiteen for Oprettelse af Skytteforeninger. Ved årsskiftet samme år var der blevet oprettet 33 kredsforeninger med omkring 2000 geværskytter, og frem til krigen i 1864 kom yderligere 80 kredsforeninger til.

 

Her følger en række skelsættende årstal:

 • I 1865 blev den første amtsforening dannet i Svendborg
 • I 1879 blev der udgivet det værk, som i dag går under navnet Skyttebogen
 • Fra 1890 kunne man tage kurser og uddannelse inden for skydning
 • I 1907 fik kvinder lov til at deltage i skydninger og 11 år senere kunne de optages som medlemmer
 • I 1919 blev De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger – DDSG&I – oprettet
 • I 1930 kom den øvrige del af idrætten med i organisationen, som nu kom til at hedde: De Danske Skytte, Gymnastik og Idrætsforeninger – DDSG&I
 • I 1947 begyndte man at skyde terrænskydning med gevær
 • I 1972 fik man pistolskydning på programmet
 • I 1978 indførte man terrænskydning med pistol
 • I 1992 blev De Danske Skytteforeninger dannet, da skytter og gymnaster gik hver for sig. DDS er associeret medlem til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - DGI - og har plads i DGI's hovedbestyrelse
 • I 1996 fik DDS luftskydning på programmet

Læs mere om historien her

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne