Skyttebogen

Skyttebogen indeholder alle bestemmelser og regler gældende for skydeidrætten under DGI Skydning.

 


Download Skyttebogen

 

Download Skyttebogen

Download appendix til Skyttebogen
(begge er blevet opdateret 7. april)


Skyttebogen

Skyttebogen 2014-2015 gælder fra 1. oktober til 31. marts 2015 + fra 1. april 2015-30. september 2015.

I forhold til den tidligere Skyttebogen skal man være opmærksom på:

 • Indførelse af BK klasse på riffelterræn langdistance samt konsekvensrettelse, så disse må anvende riffelstøtte på terræn
 • Præcisering af hvilke kalibre man bruger på langdistance
 • Ændring af vægtgrænse på cal. .22 pistol
 • Ændring af vægtgrænse for grovvåben.
 • Ændringer på forudsætninger vedr. skydninger til terrænskyttenåle.
 • Ændringer vedr. gennemførelse af sekundskydning på pistol.
 • Ændringer af forudsætninger for hold, ved aktiviteter med begrænsninger.
 • Ændring af antal på hold ved pistolterræn.
 • 15 m præmievåben er ændret til gældende på luft i stedet for nuværende på cal. .22.
 • Ændring af regler på DM i biatlon
   

Bestil Skyttebogen i DGI-butikken

 
Skema til landsdelshold  (opdateret juni 2014)

Skema: Forslag til Skyttebogen

Se Skyttebogen for 1. april-31. september 2014

Se Skyttebogen for 2013-2014

 

FAQ til skyttebogen

Spørgsmål og svar (FAQ) er en hjælp til fortolkning af reglerne i Skyttebogen.

Send en mail til Tommy S. Haun tommy.s.haun@dgi.dk eller Jakob Nielsen jakob.nielsen@dgi.dk, som vil sørge for, at spørgsmålene bliver besvaret.

 

Markering af skiver på pistol- og geværterræn ved opspringere
Spørgsmål: Hvad forstås ved opspringere i forbindelse ved markering af skud/skiver på geværterræn og pistolterræn?

Svar: Opspringere markeres som forbiskud når skiven tydeligt er perforeret af fragtmenter fra jord og lignende, samt hullet i skiven er mindre end projektilets størrelse eller hullet tydeligt er deformeret i forhold til projektilets størrelse.
Aflange skud kan nødvendigvis ikke tolkes som opspringere, da projektiler kan kæntre over længere afstande. 
 

Tolkning af klassificering på grov, revolver og pistol
Spørgsmål: Hvordan tolkes klassificeringerne på grov, revolver og pistol, og under de forskellige kalibertyper?

Svar: Klassificeringen grovvåben 25 m og terræn opdeles i tre klasser:
GP 32 – Grovpistol cal. .32 (specifikt til kun cal. .32 på pistol, og IKKE .32 revolver)
GPA – Grovpistol andre (dækker alle grovkaliber på PISTOL, som ikke er .32, dvs. fra cal. .30 til cal. .38, samt cal. .40 S&W, .44 Speciel, .45 ACP og .45 Colt og IKKE revolver). Se kapitel 5 i Skyttebogen.
GR – Grovrevolver dækker alle revolver uanset kaliber, undtaget cal. .22. som skydes i finspistol/standardpistol eller pistolterræn.

Klassificeringen på pistol indendørs opgøres under klasseprogrammet standardpistol, 15 m, herunder alders- og niveauinddelt. (Se skyttebog kapitel 3, afsnit 7). Her medtages cal. .22 revolvere under standardpistol.
 

Anvendelse af 5-/10-points reglen for oprykning til bedre klasse
Spørgsmål: Hvornår fra gælder oprykningsreglen med tre skydninger med 5 point og derover (25m dog 10 point), mere end klassekravet i en bedre klasse?
Svar: Oprykningen sker umiddelbart efter, at det tredje oprykningsgivende resultat er skudt, dog således at man skyder i samme klasse i mesterskabsskydningen ved samme stævne, hvis det er hovedskydnings resultatet, som har medført oprykningen.
Udgangspunktet er, at det altid er skyttens/lederens ansvar at skytten skyder i en korrekt klasse.
Registreringerne i SOK er således ikke afgørende for klassificeringen, men alene vejledende, og kan tilsidesættes ved klassificeringskontroller, hvis det viser sig, at der er stævneresultater/holdresultater, som er skudt, men ikke registreret, før skytten påbegynder en given konkurrence.
 

O-tal i terræn
O-tal beregnes for at gøre resultater fra forskellige stævner sammenlignelige. De omregnede resultater kan sammenlignes, uanset om de er opnået i en 5, 6, eller 7 stationers skydning, så alle skytters resultater uanset stævner, kan sammenlignes.
O-tal beregnes egentlig ud fra det blå skema fra DGI skydning, der hedder “Omregningstabel for terrænskytter, gevær og pistol”. Det er en tabel man kan bestille hos DGI skydning i Vingsted. Inden man kan beregne O-tallet af sin egen skydning, skal man kende 5 % skyttens resultat. 5 % skytten er den 5 bedste skyttes resultat, ved et stævne med 100 deltagere.
Eksempel
5 % = 39
Opnået resultat 35
O-tal = 45
I tabellen går man ind og aflæser, først hvor meget 5 % skytten er til det pågældende stævne (39), og derefter hvor mange træffere man selv har (35), og O-tallet bliver dermed 45.
I pistol terrænskydning er det samme princip som gælder der, som på gevær, dog ligger pistolskytternes tabel højere oppe, da man har mulighed for en del flere træffere i pistol terrænskydningen.
 

Oprunding ved 5 % beregning i terrænskydning
Spørgsmål: Hvordan afrundes 5 % skytten, når det eks. er 2,1 skytten der definere 5 % skyttens resultat. Det svarer til at der ved en terrænskydning er 42 deltagere, og 5 % af antallet af deltagere er lig med 2,1.

Svar: Der oprundes altid til førstkommende hele tal. Eks. sker det ved oprunding fra 2,1 til 3, til skytte nr. 3 på resultatlisten, som dermed indikerer 5 % skytten.
O-tallet anvendes efterfølgende til indrangering på de forskellige ranglister på terræn.
 

Skytters deltagelse i aktiviteter i påvirket tilstand
Spørgsmål: Må skytter deltage i aktiviteter i påvirket tilstand?

Svar: Som skytte må man ikke deltage i skydende aktiviteter under påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler - herunder alkohol - eller af lignende årsager på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn mv. så man befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at betjene våbnet på fuldt betryggende måde.
Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.
 

Anvendelse af forskæfte forhøjerklods
Spørgsmål: Må man skyde liggende uden forhøjerklodsen på forskæftet og derefter sætte den på til stående skydning?

Svar: Forhøjerklodsen til forskæftet betragtes som et håndstop, hvorfor den må forskydes, kændres og drejes eller helt tages af under skydningen.
 

Optik i forreste sigtemiddel på riffel?
Spørgsmål:
Er det tilladt at anvende optik i forreste sigtemiddel på riffel?

Svar: Nej. Ved anvendelse af optik eller korrigerende glas i sigtemidler, er dette kun tilladt på og i forbindelse med bageste sigtemiddel. 
 

Anvendelse af musik eller lignende i ørerne under skydning
Spørgsmål: Er det tilladt at anvende musik eller lignende i ørerne under skydning i DGI Skydning som hjælpemiddel?

Svar: Nej, af sikkerhedshensyn og eftersom det ikke er omfattet af godkendte hjælpemidler under skydning. 

Skivedømmermaskinen
Spørgsmål: Er det tilladt at kører en skive gennem en skivedømmermaskine fra begge sider, dvs. på samme skivetegning?

Svar: Ja, ved fx skivebedømmelse, hvor der er usikkerhed om, hvor vidt et skud holder en værdi eller ej. I sådan en situation kan man vende skiven og køre den igennem fra den anden ende. På skiver med dobbelt skivetegning fx på 15m gevær kan man rykke skiven midt over og køre den igennem fra begge sider. Hvis maskinen viser to forskellige resultater, kan man køre skiven igennem fra den tredje side og lade det resultat gælde, som bliver angivet to gange. 

Håndstop ved skydning med riffel
Spørgsmål: Må man bruge to håndstop ved skydninger med riffel?

Svar: Nej.
 

Krav til øjenblænder
Spørgsmål: Er der noget krav eller regler til udformning og størrelse af en øjenblænder?

Svar: Nej.
 

Anvendelse af geværrem
Spørgsmål: Hvilke geværremme må bruges og hvordan?

Svar: Alle geværremme der overholder Skyttebogens konkurrencebestemmelser for baneskydning må bruges. En geværrem skal dog som udgangspunkt bruges som fæstne mellem arm og geværet til støtte i skydestillingerne, og kan benyttes i liggende, knælende og stående. Remmen skal være fæstnet til riflen remkrog/håndstop og arm . En rem/snor der er fæstnet mellem overarm og underarm og som ikke er fastgjort til riflen er ikke at betragte som en geværrem og overholder dermed ikke reglerne eller intentionerne med en geværrem. 
 

Anvendelse af Iris/polarfilter
Spørgsmål: Er Iris/polarfilter med justerbar brille fra +3,5/-3,5 AHG, lovlig at anvende til stævner m.m.?

Svar: Ja, det er ikke betragte som en kikkert og må derfor gerne benyttes til skydning inden for DGI Skydning.
 

Skridsikker måtte
Spørgsmål: Må man bruge skridsikker måtte, til at stå på i stående?

Svar: Ja, det må man godt.

Skud inden seriestart - 25 m
Spørgsmål: Hvordan håndteres afgivelse af skud før seriestart på 25 m., altså skud efter der er sagt ”lad”, men før der er sagt ”skyd” eller skiver er vendt/rød lampe er tændt?

Svar: Skyttebogens bestemmelser om Konkurrencebestemmelser for baneskydning, Pistol, siger:
”Skud i utide”
Skud afgivet forinden seriens begyndelse regnes ikke som gældende skud.
Skud afgivet efter seriens ophør regnes som forbiskud.
Serien regnes påbegyndt på kommandoen: »Skyd«, eller når skiverne svinger bort. Serien regnes for ophørt på kommandoen: »Hold.. inde«, eller når skiverne svinges bort. Ved skud afgivet mellem kommandoen: »Lad« og seriens begyndelse fradrages dog 2 point i seriens resultat. Opstår der ved skydning mod stationær skive tvivl om hvilket/hvilke skud, der blev afgivet efter seriens ophør, tages fra den bedste ende.
Alle skud afgivet under seriens skydetid regnes som gældende skud.”
Det betyder, at hvis en skytte eks. afgiver et skud efter lad, men før kommandoen skyd (som er det samme som at skiven vender bort/rød lampe tænder), skal banekommandøren kommandere ”aflad”, markere skiven/nulstille skiven, give skytten mulighed for at lade på ny med 5 patroner og sammen med de andre skytter afgive gældende skud, hvoraf skal fradrages 2 point som straf til skytten som har afgivet skud uden for serien.
Det, der er afgørende her er at serien først regnes som påbegyndt på kommandoen ”skyd” eller skiverne svinger bort – skydes der inden skiverne kommer frem igen, er der tale om et gældende skud(forbiskud, ligesom skud afgivet efter seriens ophør også regnes som forbiskud).

Dispensation til skydestillinger, landsdelene samt på landsplan
Spørgsmål: Hvor og i hvilke forbindelser kan man søge om dispensation til en skydestilling?

Svar:  Alle som har fysiske problemer med indtagelse af en given skydestilling i en klassegruppe, kan søge:

 • Dispensation til skydestilling i forhold til generelle skydeaktiviteter i DGI Skydning, dispensation søges hos DGI skydning og gælder til alle DGI skydnings aktiviteter.
 • Dispensation til skydestilling i forhold til skydeaktiviteter på landsdelsplan, dispensation søges i egen landsdelsforening, men er kun gældende i egen landsdel.  

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne