Skyttebogen

Skyttebogen indeholder alle bestemmelser og regler gældende for skydeidrætten under DGI Skydning.

 


Download Skyttebogen


Skyttebogen 2014

Skyttebogen 2014 gælder fra 1. april til 31. september 2014.

I forhold til den tidligere Skyttebogen skal man være opmærksom på:

  • Nye klassekrav på finpistol 25 meter, da indholdet af antal skud er reduceret
  • Revision af reglerne på tilladte langdistancerifler. Her udkommer senere en liste over, hvilke rifler der kan optages og skydes med i DGI Skydning regi
  • Ændret kassemål i reglerne på kontrol af størrelsen på pistoler/revolvere

Klassekrav

Skema til landsdelshold

Klassekrav 50m ved 20 skuds serier

Skema: Forslag til Skyttebogen

Se Skyttebogen for 1. april-31. september 2014

Se Skyttebogen for 2013-2014

Spørgsmål og svar til skyttebogen


Spørgsmål og svar er en hjælp til fortolkning af reglerne i Skyttebogen. Send en mail til Tommy S. Haun tommy.s.haun@dgi.dk eller Jakob Nielsen jakob.nielsen@dgi.dk, som vil sørge for, at spørgsmålene bliver besvaret.

O-tal i terræn
O-tal beregnes for at gøre resultater fra forskellige stævner sammenlignelige. De omregnede resultater kan sammenlignes, uanset om de er opnået i en 5, 6, eller 7 stationers skydning, så alle skytters resultater uanset stævner, kan sammenlignes.
O-tal beregnes egentlig ud fra det blå skema fra DGI skydning, der hedder “Omregningstabel for terrænskytter, gevær og pistol”. Det er en tabel man kan bestille hos DGI skydning i Vingsted. Inden man kan beregne O-tallet af sin egen skydning, skal man kende 5 % skyttens resultat. 5 % skytten er den 5 bedste skyttes resultat, ved et stævne med 100 deltagere.
Eksempel
5 % = 39
Opnået resultat 35
O-tal = 45
I tabellen går man ind og aflæser, først hvor meget 5 % skytten er til det pågældende stævne (39), og derefter hvor mange træffere man selv har (35), og O-tallet bliver dermed 45.
I pistol terrænskydning er det samme princip som gælder der, som på gevær, dog ligger pistolskytternes tabel højere oppe, da man har mulighed for en del flere træffere i pistol terrænskydningen.
O-tallet anvendes efterfølgende til indrangering på de forskellige ranglister på terræn.

Skytters deltagelse i aktiviteter i påvirket tilstand
Spørgsmål: Må skytter deltage i aktiviteter i påvirket tilstand?
Svar: Som skytte må man ikke deltage i skydende aktiviteter under påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler - herunder alkohol - eller af lignende årsager på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn mv. så man befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at betjene våbnet på fuldt betryggende måde.
Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

Anvendelse af forskæfte forhøjerklods
Spørgsmål: Må man skyde liggende uden forhøjerklodsen på forskæftet og derefter sætte den på til stående skydning?
Svar: Forhøjerklodsen til forskæftet betragtes som et håndstop, hvorfor den må forskydes, kændres og drejes eller helt tages af under skydningen.
Optik i forreste sigtemiddel på riffel?
Spørgsmål:
Er det tilladt at anvende optik i forreste sigtemiddel på riffel?
Svar: Nej. Ved anvendelse af optik eller korrigerende glas i sigtemidler, er dette kun tilladt på og i forbindelse med bageste sigtemiddel. 

Anvendelse af musik eller lignende i ørerne under skydning
Spørgsmål: Er det tilladt at anvende musik eller lignende i ørerne under skydning i DDS som hjælpemiddel?
Svar: Nej, af sikkerhedshensyn og eftersom det ikke er omfattet af godkendte hjælpemidler under skydning. 

Oprunding ved 5 % beregning i terrænskydning
Spørgsmål: Hvordan afrundes 5 % skytten, når det eks. er 2,1 skytten der definere 5 % skyttens resultat. Det svarer til at der ved en terrænskydning er 42 deltagere, og 5 % af antallet af deltagere er lig med 2,1.
Svar: Der oprundes altid til førstkommende hele tal. Eks. sker det ved oprunding fra 2,1 til 3, til skytte nr. 3 på resultatlisten, som dermed indikerer 5 % skytten. 

Skivedømmermaskinen
Spørgsmål: Er det tilladt at kører en skive gennem en skivedømmermaskine fra begge sider, dvs. på samme skivetegning?
Svar: Ja, ved fx skivebedømmelse, hvor der er usikkerhed om, hvor vidt et skud holder en værdi eller ej. I sådan en situation kan man vende skiven og køre den igennem fra den anden ende. På skiver med dobbelt skivetegning fx på 15m gevær kan man rykke skiven midt over og køre den igennem fra begge sider. Hvis maskinen viser to forskellige resultater, kan man køre skiven igennem fra den tredje side og lade det resultat gælde, som bliver angivet to gange. 

Håndstop ved skydning med riffel
Spørgsmål: Må man bruge to håndstop ved skydninger med riffel?
Svar: Nej.

Krav til øjenblænder
Spørgsmål: Er der noget krav eller regler til udformning og størrelse af en øjenblænder?
Svar: Nej.

Juniorskytters oprykning til ungskytteklasse, grundet ny aldersinddeling
Spørgsmål: Hvordan sikrer vi, at nuværende/gamle juniorskytter som hidtil har kunnet skyde fra 14-20 år, kommer til at skyde i den rigtige klasse fra 1. oktober 2009, hvor Skyttebogen 2009/2010 er gældende?
Svar: På side 44 i Skyttebogen 2009/2010 (gul bog), er gruppeinddelingen efter alder (klassegrupper) angivet. Juniorskytter vil automatisk blive oprykket til ungskytteklassen, og det vil fremgå af klassekortet, der bliver udskrevet til sæsonen 2009/2010 på 15 meter. Ønsker man at skyde i åbenklasse eller i en seniorklasser, skal man som skytte selv kontakte sin formand/kontaktperson i foreningen, der varetager adm. med klassekortene, som efterfølgende får det rettet hos amtets KAP-person, med henblik på udskrivning af nyt klassekort med den rigtige klasse. 

Anvendelse af geværrem
Spørgsmål: Hvilke geværremme må bruges og hvordan?
Svar: Alle geværremme der overholder Skyttebogens konkurrencebestemmelser for baneskydning må bruges. En geværrem skal dog som udgangspunkt bruges som fæstne mellem arm og geværet til støtte i skydestillingerne, og kan benyttes i liggende, knælende og stående. Remmen skal være fæstnet til riflen remkrog/håndstop og arm . En rem/snor der er fæstnet mellem overarm og underarm og som ikke er fastgjort til riflen er ikke at betragte som en geværrem og overholder dermed ikke reglerne eller intentionerne med en geværrem. 

Dansk mester, når man ikke er dansk statsborger
Spørgsmål: Kan man blive dansk mester i DDS når man ikke er dansk statsborger.
Svar: Ja, jf. vedtægterne, side 15 i skyttebogen (2009/2010), kap. 3, § 6, Medlemmer i foreninger under De Danske Skytteforeninger skal have dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark eller Sydslesvig. Den enkelte forening kan dispensere herfra. Det er op til den enkelte forening som man er medlem af, at give dispensation, og dermed tillade medlemmet at deltage i DDS aktiviteter og dermed også DM.

Anvendelse af Iris/polarfilter
Spørgsmål: Er Iris/polarfilter med justerbar brille fra +3,5/-3,5 AHG, lovlig at anvende til stævner m.m.?
Svar: Ja, det er ikke betragte som en kikkert og må derfor gerne benyttes til skydning indenfor DDS.

Skridsikker måtte
Spørgsmål: Må man bruge skridsikker måtte, til at stå på i stående?
Svar: Ja, det må man godt.

Skud inden seriestart, 25 m 
Spørgsmål:

Hvordan håndteres afgivelse af skud før seriestart på 25 m., altså skud efter der er sagt ”lad”, men før der er sagt ”skyd” eller skiver er vendt/rød lampe er tændt.

Svar:
Skyttebogens bestemmelser i kapitel 7. Konkurrencebestemmelser for baneskydning, pkt. 9 siger:

”Skud i utide
Skud afgivet forinden seriens begyndelse regnes ikke som gældende skud.
Skud afgivet efter seriens ophør regnes som forbiskud.
Serien regnes påbegyndt på kommandoen: »Skyd«, eller når skiverne svinger bort. Serien regnes for ophørt på kommandoen: »Hold.. inde«, eller når skiverne svinges bort. Ved skud afgivet mellem kommandoen: »Lad« og seriens begyndelse fradrages dog 2 point i seriens resultat. Opstår der ved skydning mod stationær skive tvivl om hvilket/hvilke skud, der blev afgivet efter seriens ophør, tages fra den bedste ende.
Alle skud afgivet under seriens skydetid regnes som gældende skud.”
Det betyder, at hvis en skytte eks. afgiver et skud efter lad, men før kommandoen skyd (som er det samme som at skiven vender bort/rød lampe tænder), skal banekommandøren kommandere ”aflad”, markere skiven/nulstille skiven, give skytten mulighed for at lade på ny med 5 patroner og sammen med de andre skytter afgive gældende skud, hvoraf skal fradrages 2 point som straf til skytten som har afgivet skud uden for serien.

Det, der er afgørende her er at serien først regnes som påbegyndt på kommandoen ”skyd” eller skiverne svinger bort – skydes der inden skiverne kommer frem igen, er der tale om et gældende skud(forbiskud, ligesom skud afgivet efter seriens ophør også regnes som forbiskud).

Dispensation til skydestillinger, landsdelene samt på landsplan
Spørgsmål:
Hvor og i hvilke forbindelser kan man søge om dispensation til en skydestilling?
Svar:
Alle som har fysiske problemer med indtagelse af en given skydestilling i en klassegruppe, kan søge:
- Dispensation til skydestilling i forhold til generelle skydeaktiviteter i DGI Skydning, dispensation søges hos DGI skydning og gælder til alle DGI skydnings aktiviteter.
- Dispensation til skydestilling i forhold til skydeaktiviteter på landsdelsplan, dispensation søges i egen landsdelsforening, men er kun gældende i egen landsdel. 


 

Magasinet SKYTTEN

Tilmeld dig Skytten NYT
 Skytten NYT udkommer 2-4 gange pr. måned

Se alle Skytten NYT

Tilmeld dig nyhedsbrevet om ADHD
 


Se alle FOKUS Nyt

 

Bladet Skytten udkom sidste gang i juni 2013

Se alle bladudgivelser

DGI

Vingsted Skovvej 1 /  7100 Vejle
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Helle Veel

DM 15m riffel og pistol

 

 

Store Skydedag

Bisley Cup 24. maj 2014

Faldmålsstævner

November 2013 - marts 2014