Skytteoplysninger

Her vises noget af det materiale, du kan downloade eller rekvirere hos DGI skydning i Vingsted.

 

   

Skyttekortet viser, at skytten har tilegnet sig grundlæggende færdigheder

 

 

 

Skyttebogen

2013-2014

   

Skyttebogen indeholder alle bestemmelser og regler for skydeidrætten under DGI Skydning.

Se klassekrav mv. under menupunktet for Skyttebogen.

 
                   
   

Sikkerhedsplakat

Sikkerhedsfolder

Sikkerhedhæfte 

 

Opdateret 26. juni 2013

       

Fup og fakta om rengøring af våben

 
                   
   

 Gode råd om bly og skydebaner

 

 

   

Ny kalibre - nye retningslinjer

 

 

 
                   
    Vask hænder        

 

 
                   

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer nr. 362 (af 15.05.2008)

Bekendtgørelse nr. 972 af 23.09.92 om erhvervelse og transport af våben (våbenpas)

Love og bekendtgørelser om våben og ammunition kan findes under SKV våbenregistrering

 

Magasinet SKYTTEN

Tilmeld dig Skytten NYT
 Skytten NYT udkommer 2-4 gange pr. måned

Se alle Skytten NYT

Tilmeld dig nyhedsbrevet om ADHD
 


Se alle FOKUS Nyt

 

Bladet Skytten udkom sidste gang i juni 2013

Se alle bladudgivelser

DGI

Vingsted Skovvej 1 /  7100 Vejle
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Helle Veel

DM 15m riffel og pistol

 

 

Store Skydedag

Bisley Cup 24. maj 2014

Faldmålsstævner

November 2013 - marts 2014