Skytteoplysninger

Her vises noget af det materiale, du kan downloade eller rekvirere hos DGI skydning i Vingsted.

 

   

Skyttekortet viser, at skytten har tilegnet sig grundlæggende færdigheder

 

 

 

Skyttebogen

 

 

   

Skyttebogen indeholder bestemmelser og regler for skydeidrætten under DGI Skydning.

Læs mere

 
                   
   

Sikkerhedsplakat

Sikkerhedsfolder

Sikkerhedhæfte 

 

Opdateret 26. juni 2013

       

Fup og fakta om rengøring af våben

 
                   
   

 Gode råd om bly og skydebaner

 

 

   

Ny kalibre - nye retningslinjer

 

 

 
                   
    Vask hænder        

 

 
                   

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer nr. 362 (af 15.05.2008)

Bekendtgørelse nr. 972 af 23.09.92 om erhvervelse og transport af våben (våbenpas)

Love og bekendtgørelser om våben og ammunition kan findes under SKV våbenregistrering

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne