Skydebaneudvalget

 

Nye retningslinjer

Nye retningslinjer i bevillingssager (Juli 2013)
 

Skydebaneudvalget behandler ansøgninger om teknisk bistand samt ansøgninger om tilskud og lån til ikke-påbegyndt skydebanebyggeri.

Bemærk, at ansøgninger til skydebaneudvalget skal ske på et af nedenstående ansøgningsskemaer S4 eller S1.

Udvalg og mødeplan

Se udvalgets sammensætning, mødeplan samt frister for ansøgninger til de enkelte møder.

Mødereferater

Læs skydebaneudvalgets mødereferater her.

S4 Ansøgning om teknisk bistand (revideret juli 2010)

Foreninger, der ønsker bistand til eks. projektbeskrivelse, myndighedsansøgninger og støjberegninger, skal indsende ansøgning om teknisk bistand. Landsdelsforeningen skal påtegne ansøgningen, inden den sendes til Skydebaneforeningen Danmark i Vingsted.

S1 Ansøgning om tilskud og lån til ikke-påbegyndt skydebanebyggeri (revideret juli 2010)

Foreninger kan søge om tilskud og lån til nybyggeri og renovering af skydebaner. Afhængig af projektets størrelse, stilles der forskellige krav til bilag til ansøgningen. Disse fremgår dels af blanketten og dels af vejledningen sidst i dokumentet.

Landsdelsforeningen skal give sin anbefaling på ansøgningen, inden den sendes til Skydebaneforeningen Danmark i Vingsted.

S1 Vejledning (revideret juli 2013)

Magasinet SKYTTEN

Tilmeld dig Skytten NYT
 



Skytten NYT udkommer 2-4 gange pr. måned

Se alle Skytten NYT

Tilmeld dig nyhedsbrevet om ADHD
 


Se alle FOKUS Nyt

 

Bladet Skytten udkom sidste gang i juni 2013

Se alle bladudgivelser

DGI

Vingsted Skovvej 1 /  7100 Vejle
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Helle Veel

DM 15m riffel og pistol

 

 

Store Skydedag

Bisley Cup 24. maj 2014

Faldmålsstævner

November 2013 - marts 2014