Skydebaneudvalget

 

Nye retningslinjer

Nye retningslinjer i bevillingssager (juli 2013)
 

Skydebaneudvalget behandler ansøgninger om teknisk bistand samt ansøgninger om tilskud og lån til ikke-påbegyndt skydebanebyggeri.

Bemærk, at ansøgninger til skydebaneudvalget skal ske på et af nedenstående ansøgningsskemaer S4 eller S1.

Skemaer: S1 og S4

S4 Ansøgning om teknisk bistand (revideret oktober 2014)

Foreninger, der ønsker bistand til eks. projektbeskrivelse, myndighedsansøgninger og støjberegninger, skal indsende ansøgning om teknisk bistand. Landsdelsforeningen skal påtegne ansøgningen, inden den sendes til Skydebaneforeningen Danmark i Vingsted.

S1 Ansøgning om tilskud og lån til ikke-påbegyndt skydebanebyggeri (revideret juli 2010)

Foreninger kan søge om tilskud og lån til nybyggeri og renovering af skydebaner. Afhængig af projektets størrelse, stilles der forskellige krav til bilag til ansøgningen. Disse fremgår dels af blanketten og dels af vejledningen sidst i dokumentet.

Landsdelsforeningen skal give sin anbefaling på ansøgningen, inden den sendes til Skydebaneforeningen Danmark i Vingsted.

S1 Vejledning (revideret juli 2013)

Udvalg: Mødeplan og referater

Udvalg og mødeplan

Se udvalgets sammensætning, mødeplan samt frister for ansøgninger til de enkelte møder.

Mødereferater

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne