25-05-2012

Skive Skyttecenter fik kommunens handicappris

Skyttecenter fik en påskønnelse på 5000 kr. suppleret med kunsthåndværk for at have gjort skydebanerne handicapvenlige.

 

For 4-5 år siden byggede Skive Center til med et formål: At få en elevator til centrets handicapskytter.

   - Vi havde haft en virkelig farlig situation med en skytte, der var kørt ned ad rampen i kørestol og var kommet så slemt til skade, at vi frygtede, vi havde mistet et medlem. Da kiggede vi på hinanden og sagde, at nu måtte vi gøre noget, fortæller Kurt Christensen, der er centerformand og tidligere amtsformand i Viborg samt tidligere formand for Skive Skytteforening.

 
Fra venstre ses: Jan Thesbjerg, formand for Skive 
Skytteforening, Poul Poulsen, formand for Skive
Pistolklub samt formand for Forsvarsbrødrenes
Skyttelaug Mogens Bro.

 

Og der blev gjort noget. En tilbygning tilo 1,3 mio kr. med en elevatorskakt blev koblet på den tidligere bygning med indendørs baner.

Ved samme lejlighed blev bygget en våbenboks og tre klublokaler til de tre foreninger, som ejer centret - henholdsvis Skive Skytteforening, Skive Pistolklub samt Forsvars-brødrenes Skyttelaug.

Udover elevatoren har centret også fået baner til blinde med fuldautomatisk anlæg, ligesom der er investeret i hæve-sænkeborde.

 
Bente Dahl, formanden for kommunens Handicapråd,
overrakte Kurt Christensen en check på 5000 kr. samt
en flot håndlavet skål. SOm hun sagde, skete der virkelig
noget, når frivillige, kommnunen og DDS gik sammen.

   - Før skulle vi stille banerne op, hver gang handicapskytterne skulle skyde. Nu trykker vi bare på en knap, lyder det fra Magnus Harritz, der er skydeinstruktør for 15-20 SHIF-skytter (forkortelse for Skive Handicap Idrætsforening), og som er manden, der har indstillet skyttecentret til kommunens handicappris.

Han tilføjer, at elektronisk markering også har gavnet handicapskytterne.

Efter et besøg i centret blev Skive Kommune hurtigt overbevist om, at det var velfortjent at uddele handicapprisen til skytterne.

 
Foreningskonsulent Allan Melby overrækker
centerformand Kurt Christensen en gave, som
i åbnet tilstand viste sig at være en vimpel
til pynt med DDS logo.

Det var en glad centerformand
som markerede dagen.
 

I sin tale nævnte Bente Dahl, formand for kommunens handicapråd, at Kurt Christensen var en mand, der ikke gav op, og som ikke tog et nej for et nej. Det fik Kurt til at bryde ud i grin.

   - Jeg har søgt og brugt penge, siden jeg kom til i DDS regi i1969. Og tjuhej, hvor det går, vi har næsten bygget og udvidet alle årene, og i dag har vi 1000 kvm skydebaner og opholdsrum samt 10 tønder land, fortæller Kurt Christensen, der blev glad for kommunens check på 5000 kr. samt en flot skål, som fremover skal pryde et af flere opholdslokaler i skyttecentret.

DDS' foreningskonsulent Allan Melby var også mødt op, og han overrakte Kurt en vimpel med DDS' logo. Som Kurt sagde, samlede han på vimpler og havde flere fra DDS' fortid som en del af DGI.

Læs mere om foreningerne i Skive Skyttecenter i næste nummer af Skytten, som først kommer til august.

 

Skrevet af Helle Veel 25-05-2012

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne