Præmievåben pistol

 

DGI skydning  og pistoludvalget holder hvert år skydning om en Walther GSP cal. 22 for klassen UNG på pistol.

Præmievåbnet uddeles skiftevis på disciplinerne startende med:

  • 2013: Pistolterræn cal. 22         
  • 2014: 25 meter pistol cal. .22
  • 2015: 15 meter pistol cal. .22
        

Gælder 15m og 25m:

For 15 og 25 meter består skydningen af en landsdækkende indledende runde samt en finaleskydning.

Der skal deltage mindst 20 skytter i indledende runde for at der udløse et præmievåben. Hvis der er færre, skydes der om gavekort. Antallet af gavekort afhænger af antal deltagere i det der sigtes mod en præmieprocent på 25 %.

Af de deltagende skytter fra indledende runde vil de 24 bedst placerede skytter blive inviteret til finalen i præmievåben.

Mindst 10 af de inviterede finalister SKAL deltage, før der udloddes et præmievåben.

Gælder pistolterræn:

På pistol terræn anvendes de to bedste resultater på O-talslisten i indeværende sæson samt resultat fra DM pistol terræn. I alt minimum 3 resultater, hvor det sidste resultat SKAL være fra DM pistol terræn. Skytter som opfylder nævnte krav er automatisk med i kampen om et præmievåben.

Der skal være mindst 10 skytter tilmeldt DM i pistolterræn, før der udloddes et præmievåben.

Fælles for alle tre konkurrencer:

Der uddeles altid et våben, uanset om de fire første har modtaget våben tidligere. Våbenet går blot videre til den næste, der ikke har vundet et våben tidligere.
Der udsættes dog kun et våben, hvis der er tilmeldt 10 eller flere skytter til finalen. Er der kun tilmeldt ni skytter eller færre udloddes gavekort.
Antallet af gavekort afhænger af antal deltagere.

Læs mere om reglerne i Skyttebogen kap. 18 side 200-201
Side 200-201 (15m og 25m)
Side 201 (pistolterræn) 

 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne