SKV vejledninger

 

Scan din SKV-ansøgning (opdateret april 2014)

Behandling af SKV-2 ansøgning

Mauser modelbetegnelser 

Se love og bekendtgørelser her

 

Opdateret:

Så meget ammunition må du have i hjemmet

1000 stk. langdistance og 5000 stk. kortdistance

 

Hvor megen ammunition må jeg have i mit våbenskab? spørger en skytte www.skytten.dk.
Han skyder både riffel og pistol (grov og cal. .22) og er desuden jæger – så der er tale om ammunition til alle tre typer skydning. Anledningen til spørgsmålet er, at han er stødt på flere forskellige antal.
Er du medlem af én af de tre organisationer DGI skydning (tidligere De Danske Skytteforeninger), Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund, så kan du købe og opbevare 1000 stk. langdistance- samt 5000 stk. kortdistancepatroner.
Skyder du grov med pistol/revolver, så tæller ammunitionen med under kortdistance (her er altså eksempelvis både cal. .22 og f.eks. 9 mm).
I den første version af historien, havde vi fået oplyst hos politiet, at jagtammunition tæller med under langdistance. Det er ikke korrekt: Her skelnes mellem hagl- og riffelammunition, og for riffelammunition tæller det antal, som står på riffeltilladelsen: 500 stk., som altså ikke tælles med i "skytteammunitionen".
Teksten findes i Våbencirkulæret – Hovedcirkulæret, kapitel 8 §41: klik 
Det skal understreges, at ammunitionen skal opbevares i et godkendt sikringsskab og at der er regler for, antallet at våben. Reglerne fremgår af Våbenbekendtgørelsens §21: klik
Den første version af artiklen har affødt et tillægsspørgsmål fra en skytte: Hvad nu hvis der er flere skytter i husstanden?
Ammmunitionsmængden pr. skytte gælder stadig, og ifølge Våbenbekendtgørelsens §21, stk. 9 må de godt opbevares i et og samme våbenskab.
 

Opdateret 12. august 2011

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne