21 - DGI Storkøbenhavn

Skytternes kontaktperson:
Thomas Statager, Vester Voldgade 100 1.sal, 1552 København V
Tlf. 4018 3527
E-mail: thomas.statager@dgi.dk - Hjemmeside: www.dds-s.dk

Formand for skydeudvalget:
Finn Scheibye, Sjælsøparken 2, 3450 Allerød
Telefon: 4817 0854, e-mail: formand@dds-s.dk
KAP-person: 
Carsten S. Jappe, Gimles Allé 3 B, 2.th, 2300 København S
Telefon: 3259 6457, e-mail: it-info@dds-s.dk

 

Skytteforeninger 

1. Regiments Soldaterforening Bo Boysen 5460 8596  
Skytteforeningen ”Jernet” Christian Nøddebo 6185 1292  skytteforeningen.jernet@gmail.com
Akademisk Skytteforening Finn Scheibye 4817 0854 skydning@as-kbh.dk
API Skytteforening Leif Bjørklund 2294 6200  info@api1949.dk
Amagerlands Skytteforening Kenneth Hjelm 2884 8507 hjelm@hotmail.com
Amagerlands Skytteveteraner Bent Rudi Bøgvald 2370 6384 rudi.boegwald@stofanet.dk  
Argus af 1912 Theresa A. Steenfeldt 2924 6588 theresa@mailme.dk
Bellahøj Skf. Adam S. N. Schul 2185 2545 adamschul@gmail.com  
Berlingske Skyttelaug Ove Nielsen 2298 2765 ovealmind@gmail.com
Brandvæsenets IF Rasmus Hybel 2621 7183 rasmushybel6332@hotmail.com  
Marineforeningens Skyttelav for Glostrup - Brøndby Pierre Jensen
3616 5825
pmmj@email.dk  
Brøndbyvester Skytteforening Michael Gjelsø 4011 0203  
BWI Skytteafd. Aage H Kristensen 4340 5213 aagekri@kristensen.mail.dk
C/T sport Carsten Kjærgaard 4648 0904 carsten@ock.dk  
Charlottenlund Salonskytte Club Johnny Hafnov 2027 8328 skydning-i-csc@comxnet.dk
D.F.B. - Helsingør Ulla Kjeldgaard 4920 3460 uo@city.dk  
D.F.B. - Hillerød Jan Jensen 4828 4934 jan.p.f.jensen@gmail.com  
D.F.B. - København
Gert Poulsen
4016 7574
poulsens@mail.dk  
Damernes Skytteforening Thomas Krogstrup Baden 6065 6320 tk@frostie.dk
Danske Bank Idræt Daniel Kramer 2678 6501  
Det Borgerlige Skydeselsk.Vaabenbrødrene Michael Skou 4613 9400 ms@carspecial.dk  
Dragonforeningen KBH/Sjælland Christian Mortensen 5628 6682  Aagesvej 12, Bårse, 4720 Præstø
(mm.wium@gmail.com - bruges ikke)
DSB Skytteforening Sverri Joensen 3538 5714 joensen@private.dk
Falsterske Fodreg. 5. reg. Peter Christensen Parbst 3253 1465 lone.parbst@privat.dk  
FIOV Vridsløselille Ole Olsen 2572 5007 ole.olsen@kriminalforsorgen.dk  
FSKBH Skytteafdeling Carsten Bønnelykke Hansen 40173207 boennelykke@gmail.com  
Frederiksberg Marineforening Ole M. Jensen    
Frederiksberg Skyttelaug Claus Nørby Madsen 2086 6463 info@fskl.dk 
Frihavnens Skytteforening Elo Nielsen 4011 1161 force@sport.dk  
Garderforeningens Skyttelaug Jan Stoltenborg 4444 2473 stoltenborg@mail.dk
Gladsaxe Skytteforening Flemming Klingenberg 2166 6199 djs@pedal.dk  
Glostrup Skytteforening Poul Andersen 4345 5866 danjo1@mail.dk  
Gutternes Skyttelaug Torben Slabiak 4494 1699 torben.slabiak@vip.cybercity.dk  
Hellerup Skyde Selskab Einar Jart 3965 2413 formand@hellerupskydeselskab.dk
Herlev Pistolskytte Klub Johnny Bondegaard Nielsen 4326 5352 hpk2730@gmail.com   
Herlev Skyttelaug Kim Frederiksen 3171 1024  demsey1@gmail.com  
Historisk Riffelskytteforening Søren Monies 3324 6530 sm@km-test.dk
Hjortespring Skytte- & Idrætsf. Fauzi Ferid 4484 3393 hsi_92@hotmail.com
HJV Distrikt II`s Skyttelaug Christian Julius Simony 2282 2577 christian@simony.net
HPRD Københavnskreds Erik Bruun Lorentzen 3251 5575 erik.lorentzen@mail.tele.dk  
Hvidovre Håndvåben Laug Jørgen Cruse 2073 5029 cruse@adsl.home.dk  
Hvidovre S/F René Boesen 3585 6960 boesen@parknet.dk
Hvidovre Skyttekreds Magnus Gade Pedersen 4153 2016  formand@hvidovreskyttekreds.dk
Hærens Officerskoles IF Axel Vermehren 4170 3704 axel.v@mil.dk  
IK "Morgenstjernen" Jesper Holde 3834 0834 k.j.l.holde@post.tele.dk  
K.I.F. Leif Waaben 3542 0770 nebaaw@gmail.com 
Kastrup Tårnby Skytteforening Per Næsby  2326 9928  pernaesby@gamil.com   
Kjøbenhavns Skytteforening Jeanie Majbred 3871 8202 majbred@mail.dk  
Kongens Livjæger Korps Bankkreds Kell Damgaard Nielsen 4086 6101 kell.lis.koge.klk@gmail.com  
Kongens Livjæger Korps Hovedkreds Kell Damgaard Nielsen 4086 6101 kell.lis.koge.klk@gmail.com  
Kreds Vest - Vesterbro Skytteforening Finn Pedersen 4491 5228 fp@skytteholdet.dk  
Kystartilleriets Skyttegruppe Bjarne Andersen 3151 4404 bjarne@foxtot.dk
Københavns Amts Skyttelaug Kent Preben Holm 4390 3043 info@kasskydning.dk  
Københavns Marineforening Svend E Nielsen 2485 5905 svendnielsen18@yahoo.dk  
Københavns Pionerforenings Skyttelaug Michael Bedsted 3321 9047 pioner@ablivaweel.dk  
Københavns Sportsskytte Klub Jan Hofman 2848 4755   
Lyngby-Taarbæk Skytterne Bjørn Eggert Christensen 4156 7607 christensen.bech@gmail.com
Nationalbankens Idrætsforening Bent Andersen 2252 1712 bent_anders@hotmail.com  
Nordre Birks Politiidrætsforening Trine Mark 4122 7370  tmark0873@gmail.com  
Nordre Birks Garderforenings Skyttelaug Jørgen Skov Andersen 4588 6673 joergen@skovandersen.dk
Novo Gruppens skytteafdeling Bjørn E.Christensen 4444 0234 oz2bec@get2net.dk  
Otto Nielsen Firmasport Carl Bidstrup Nielsen 4588 0955 carl@bidstrup-nielsen.dk  
Københavns Pistolskytteforening Kentauren Ole Norup 3258 0355 onorup16@gmail.com  
Politiets IF København, Skytteafdelingen Conny Jensen 4738 6241 c.jensen@webspeed.dk  
Postens Skytteforening Søren Jensen 2021 8145 soren.j@kagshusene.dk 
RI 98  Skytteforening Bo Carstensen 4243 0087 luger@live.dk  
Rødovre Skytteforening Jens Grønlund Andersen 3860 0184 formand@rodovreskytteforening.dk
Rådhusets Idrætsforening Per Due Vengfelt 4354 6323 per@vengfelt.dk
S.S.F. Ryvang Michael Elo Schultz 4010 0680 formand@sfryvang.dk
Salonskydeselskabet Palnatoke Kay Søren Nielsen 3963 6837 ibnogksn@mail.dk  
Salonskytteforeningen Træf Ole Berg 4345 2040  
SAS Skytteklub Finn Johansen 2963 9966 finn.johansen@webspeed.dk  
Sjællandske Trænregiment Svend-Erik Hemmingsen 4879 7865  
Skovshoved Idrætsforening, Skytteafdeling Michael Bartholdy 4914 7828  bartholdydk@yahoo.dk
Skydeselskabet 6630 Axel Ravn 3258 3069 toax99@yahoo.dk
Skyttef. Radiometer Claus M. Jensen 2292 3220 claus.jensen@radiometer.dk  
Skytteforening af 1949 Klaus B. Kæseler 4399 7545 kaeseler@webspeed.dk
Skytteforening ARES Anthon Rømer 5278 0851  
Skytteforeningen 1402 Ken Riberholt-Rischel 4581 1432  ken@riberholt-rischel.dk
Skytteforeningen Krudttønden Rasmus Peter Møller Helbo 2186 0186 helbo007@hotmail.com
Skytteforeningen "Pilen" 1927 Merethe Sørensen 3251 6921 pilen1927@hotmail.dk
Skytteforeningen Steno Carsten Wolff 2484 7013 cawo@mail.dk  
Skyttelaug 6104 Erik Edward Harms
3828 8744
cgr@ansholm.dk
Skyttelauget H.T.K. Mogens Rye Hansen 3251 5486  
Skyttelauget Krudtuglen Erkki Søndergaard 3920 9115  formand@krudtuglen.org  
Sundby Overdrev Skytteforening Annie Højbjerg 3258 7238 faelleddiget@post.tele.dk    
Sundby Skytteforening Allan Hjørdrup 2289 5530 sundby.ssg@gmail.com
Vestegnens Politiidrætsforening Henrik Bandsholm 2968 9474 HSB001@politi.dk
Søndre Birks Garderforenings Skyttelaug Niels Langstrup 4033 4172 nielslangstrup@youmail.dk 
Telefonens IF Skytteafd. Rasmus H. Andersen 4032 5503 rahan@tdc.dk 
TOLD & SKAT IDRÆT Per Due Vengfelt
4051 3863 
per@vengfelt.dk 
Tryg IF Skytteafdeling Niclas Jensen 2857 0301 niclas.jensen@nordea.dk
Tårnby Skytteforening Berit Kunstmann Lind Gjermandsen 3251 7059  berit_klg@mail.dk
Ullerup Skytteforening Jørgen Bladt 3250 8330 j.bladt@stofanet.dk
Veteranskytterne Jacob W.M. Panton-Kristiansen 6173 2150 jawmpk@gmail.com
Valby - Gentofte Skytteforening Johnny Hafnov 2027 8328  hafnov@mail.tdcadsl.dk  
Willemoes-Heimdal Jonas Dessauer 2623 2728 dessauerjonas@gmail.com
Historisk Riffelskytteforening Sjælland Steen Fugleberg 4498 8112  stfu@webspeed.dk  
Firma Skytte Klubben Betty Christensen 4362 7372  betty.christensen@email.dk 
Rigshospitalets IF, Skytteafd. Carsten Bønnelykke 4017 3207 boennelykke@gmail.com  
Søborg Skyde Selskab Peter Borch Jensen 3545 3496 soeborg-skydeselskab-1990@mail.dk  
Skyttelauget KMP Flemming Karlsen    
Sydebaneforeningen Københavns Skyttecenter Finn Scheibye    

 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne