21 - DGI Storkøbenhavn

Skytternes kontaktperson:
Thomas Statager, Vester Voldgade 100 1.sal, 1552 København V
Tlf. 4018 3527
E-mail: thomas.statager@dgi.dk - Hjemmeside: www.dds-s.dk

Formand for skydeudvalget:
Finn Scheibye, Sjælsøparken 2, 3450 Allerød
Telefon: 4817 0854, e-mail: formand@dds-s.dk
KAP-person: 
Carsten S. Jappe, Gimles Allé 3 B, 2.th, 2300 København S
Telefon: 3259 6457, e-mail: it-info@dds-s.dk

 

Skytteforeninger 

1. Regiments Soldaterforening Bo Boysen 5460 8596  
Skytteforeningen ”Jernet” Christian Nøddebo 6185 1292  skytteforeningen.jernet@gmail.com
Akademisk Skytteforening Finn Scheibye 4817 0854 skydning@as-kbh.dk
API Skytteforening Leif Bjørklund 2294 6200  info@api1949.dk
Amagerlands Skytteforening Kenneth Hjelm 2884 8507 hjelm@hotmail.com
Amagerlands Skytteveteraner Bent Rudi Bøgvald 2370 6384 rudi.boegwald@stofanet.dk  
Argus af 1912 Theresa A. Steenfeldt 2924 6588 theresa@mailme.dk
Bellahøj Skf. Lars Kryger Nørregren 3078 1984 formand@pistolskydning.dk  
Berlingske Skyttelaug Ove Nielsen 2298 2765 ovealmind@gmail.com
Brandvæsenets IF Rasmus Hybel 2621 7183 rasmushybel6332@hotmail.com  
Marineforeningens Skyttelav for Glostrup - Brøndby Pierre Jensen
3616 5825
pmmj@email.dk  
Brøndbyvester Skytteforening Michael Gjelsø 4011 0203  
BWI Skytteafd. Aage H Kristensen 4340 5213 aagekri@kristensen.mail.dk
C/T sport Carsten Kjærgaard 4648 0904 carsten@ock.dk  
Charlottenlund Salonskytte Club Johnny Hafnov 2027 8328 skydning-i-csc@comxnet.dk
D.F.B. - Helsingør Ulla Kjeldgaard 4920 3460 uo@city.dk  
D.F.B. - Hillerød Jan Jensen 4828 4934 jan.p.f.jensen@gmail.com  
D.F.B. - København
Gert Poulsen
4016 7574
poulsens@mail.dk  
Damernes Skytteforening Thomas Krogstrup Baden 6065 6320 tk@frostie.dk
Danske Bank Idræt Daniel Kramer 2678 6501  
Det Borgerlige Skydeselsk.Vaabenbrødrene Michael Skou 4613 9400 ms@carspecial.dk  
Dragonforeningen KBH/Sjælland Christian Mortensen 5628 6682  Aagesvej 12, Bårse, 4720 Præstø
(mm.wium@gmail.com - bruges ikke)
DSB Skytteforening Sverri Joensen 3538 5714 joensen@private.dk
Falsterske Fodreg. 5. reg. Peter Christensen Parbst 3253 1465 lone.parbst@privat.dk  
FIOV Vridsløselille Ole Olsen 2572 5007 ole.olsen@kriminalforsorgen.dk  
FSKBH Skytteafdeling Carsten Bønnelykke Hansen 40173207 boennelykke@gmail.com  
Frederiksberg Marineforening Ole M. Jensen    
Frederiksberg Skyttelaug Claus Nørby Madsen 2086 6463 info@fskl.dk 
Frihavnens Skytteforening Elo Nielsen 4011 1161 force@sport.dk  
Garderforeningens Skyttelaug Jan Stoltenborg 4444 2473 stoltenborg@mail.dk
Gladsaxe Skytteforening Flemming Klingenberg 2166 6199 djs@pedal.dk  
Glostrup Skytteforening Poul Andersen 4345 5866 danjo1@mail.dk  
Gutternes Skyttelaug Torben Slabiak 4494 1699 torben.slabiak@vip.cybercity.dk  
Hellerup Skyde Selskab Einar Jart 3965 2413 formand@hellerupskydeselskab.dk
Herlev Pistolskytte Klub Johnny Bondegaard Nielsen 4326 5352 hpk2730@gmail.com   
Herlev Skyttelaug Kim Frederiksen 3171 1024  demsey1@gmail.com  
Historisk Riffelskytteforening Søren Monies 3324 6530 sm@km-test.dk
Hjortespring Skytte- & Idrætsf. Fauzi Ferid 4484 3393 hsi_92@hotmail.com
HJV Distrikt II`s Skyttelaug Christian Julius Simony 2282 2577 christian@simony.net
HPRD Københavnskreds Erik Bruun Lorentzen 3251 5575 erik.lorentzen@mail.tele.dk  
Hvidovre Håndvåben Laug Jørgen Cruse 2073 5029 cruse@adsl.home.dk  
Hvidovre S/F René Boesen 3585 6960 boesen@parknet.dk
Hvidovre Skyttekreds Magnus Gade Pedersen 4153 2016  formand@hvidovreskyttekreds.dk
Hærens Officerskoles IF Axel Vermehren 4170 3704 axel.v@mil.dk  
IK "Morgenstjernen" Jesper Holde 3834 0834 k.j.l.holde@post.tele.dk  
K.I.F. Leif Waaben 3542 0770 nebaaw@gmail.com 
K.O.B.S Flemming Carstensen 3918 4217 fl.carstensen@mail.tele.dk
Kastrup Tårnby Skytteforening Per Næsby  2326 9928  pernaesby@gamil.com   
Kjøbenhavns Skytteforening Jeanie Majbred 3871 8202 majbred@mail.dk  
Kongens Livjæger Korps Bankkreds Kell Damgaard Nielsen 4086 6101 kell.lis.koge.klk@gmail.com  
Kongens Livjæger Korps Hovedkreds Kell Damgaard Nielsen 4086 6101 kell.lis.koge.klk@gmail.com  
Kreds Vest - Vesterbro Skytteforening Finn Pedersen 4491 5228 fp@skytteholdet.dk  
Kystartilleriets Skyttegruppe Bjarne Andersen 3151 4404 bjarne@foxtot.dk
Københavns Amts Skyttelaug Kent Preben Holm 4390 3043 info@kasskydning.dk  
Københavns Marineforening Svend E Nielsen 2485 5905 svendnielsen18@yahoo.dk  
Københavns Pionerforenings Skyttelaug Michael Bedsted 3321 9047 pioner@ablivaweel.dk  
Københavns Sportsskytte Klub Jan Hofman 2848 4755   
Lyngby-Taarbæk Skytterne Bjørn Eggert Christensen 4156 7607 christensen.bech@gmail.com
Nationalbankens Idrætsforening Bent Andersen 2252 1712 bent_anders@hotmail.com  
Nordre Birks Politiidrætsforening Trine Mark 4122 7370  tmark0873@gmail.com  
Nordre Birks Garderforenings Skyttelaug Jørgen Skov Andersen 4588 6673 joergen@skovandersen.dk
Novo Gruppens skytteafdeling Bjørn E.Christensen 4444 0234 oz2bec@get2net.dk  
Otto Nielsen Firmasport Carl Bidstrup Nielsen 4588 0955 carl@bidstrup-nielsen.dk  
Københavns Pistolskytteforening Kentauren Ole Norup 3258 0355 onorup16@gmail.com  
Politiets IF København, Skytteafdelingen Conny Jensen 4738 6241 c.jensen@webspeed.dk  
Postens Skytteforening Søren Jensen 2021 8145 soren.j@kagshusene.dk 
RI 98  Skytteforening Bo Carstensen 4243 0087 luger@live.dk  
Royal Copenhagen Harry C. Olsen 3646 9515 claussnubby@yahoo.dk  
Rødovre Skytteforening Jens Grønlund Andersen 3860 0184 formand@rodovreskytteforening.dk
Rådhusets Idrætsforening Per Due Vengfelt 4354 6323 per@vengfelt.dk
S.S.F. Ryvang Michael Elo Schultz 4010 0680 formand@sfryvang.dk
Salonskydeselskabet Palnatoke Kay Søren Nielsen 3963 6837 ibnogksn@mail.dk  
Salonskytteforeningen Træf Ole Berg 4345 2040  
SAS Skytteklub Finn Johansen 2963 9966 finn.johansen@webspeed.dk  
Sjællandske Trænregiment Svend-Erik Hemmingsen 4879 7865  
Skovshoved Idrætsforening, Skytteafdeling Michael Bartholdy 4914 7828  bartholdydk@yahoo.dk
Skydeselskabet 6630 Axel Ravn 3258 3069 toax99@yahoo.dk
Skyttef. Radiometer Claus M. Jensen 2292 3220 claus.jensen@radiometer.dk  
Skytteforening af 1949 Klaus B. Kæseler 4399 7545 kaeseler@webspeed.dk
Skytteforening ARES Anthon Rømer 5278 0851  
Skytteforeningen 1402 Ken Riberholt-Rischel 4581 1432  ken@riberholt-rischel.dk
Skytteforeningen Krudttønden Rasmus Peter Møller Helbo 2186 0186 helbo007@hotmail.com
Skytteforeningen "Pilen" 1927 Merethe Sørensen 3251 6921 pilen1927@hotmail.dk
Skytteforeningen Steno Carsten Wolff 2484 7013 cawo@mail.dk  
Skyttelaug 6104 Erik Edward Harms
3828 8744
cgr@ansholm.dk
Skyttelauget H.T.K. Mogens Rye Hansen 3251 5486  
Skyttelauget Krudtuglen Erkki Søndergaard 3920 9115  formand@krudtuglen.org  
Sundby Overdrev Skytteforening Annie Højbjerg 3258 7238 faelleddiget@post.tele.dk    
Sundby Skytteforening Allan Hjørdrup 3257 4523 hjoerdrup@gmail.com
Vestegnens Politiidrætsforening Henrik Bandsholm 2968 9474 HSB001@politi.dk
Søndre Birks Garderforenings Skyttelaug Niels Langstrup 4033 4172 nielslangstrup@youmail.dk 
Telefonens IF Skytteafd. Rasmus H. Andersen 4032 5503 rahan@tdc.dk 
TOLD & SKAT IDRÆT Per Due Vengfelt
4051 3863 
per@vengfelt.dk 
Tryg IF Skytteafdeling Niclas Jensen 2857 0301 niclas.jensen@nordea.dk
Tårnby Skytteforening Berit Kunstmann Lind Gjermandsen 3251 7059  berit_klg@mail.dk
Ullerup Skytteforening Jørgen Bladt 3250 8330 j.bladt@stofanet.dk
Veteranskytterne Jacob W.M. Panton-Kristiansen 6173 2150 jawmpk@gmail.com
Valby - Gentofte Skytteforening Johnny Hafnov 2027 8328  hafnov@mail.tdcadsl.dk  
Willemoes-Heimdal Jonas Dessauer 2623 2728 dessauerjonas@gmail.com
Historisk Riffelskytteforening Sjælland Steen Fugleberg 4498 8112  stfu@webspeed.dk  
Firma Skytte Klubben Betty Christensen 4362 7372  betty.christensen@email.dk 
Rigshospitalets IF, Skytteafd. Carsten Bønnelykke 4017 3207 boennelykke@gmail.com  
Søborg Skyde Selskab Peter Borch Jensen 3545 3496 soeborg-skydeselskab-1990@mail.dk  
Skyttelauget KMP Flemming Karlsen    
Sydebaneforeningen Københavns Skyttecenter Finn Scheibye    

 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet om ADHD
 Se alle FOKUS Nyt

 

 

DGI

Vingsted Skovvej 1 /  7100 Vejle
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Helle Veel

Landskamp på 50m

Vingsted 22.-24. august

NM RIFFEL

Skibby og Hevring 5.-6. sept.

DM udendørs 2014

Riffel - pistol - biatlon