Udgivelser:
Bladet Skytten postomdeles og udgives to gange i 2013. Derefter udgives bladet ikke længere, da DDS er blevet en del af DGI under det nye navn DGI Skydning. Se bladene i pdf-format


I 2013 udkommer bladet: I marts og juni.
Oplag: Ca. 7000 eksemplarer

ISSN-nr: 0907-5984

Bladet sendes automatisk til skytter, der er registreret med mindst fem KAP-resultater inden for de foregående 12 måneder.

Magasinet SKYTTEN

Tilmeld dig Skytten NYT
 Skytten NYT udkommer 2-4 gange pr. måned

Se alle Skytten NYT

Tilmeld dig nyhedsbrevet om ADHD
 


Se alle FOKUS Nyt

 

Bladet Skytten udkom sidste gang i juni 2013

Se alle bladudgivelser

DGI

Vingsted Skovvej 1 /  7100 Vejle
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Helle Veel

DM 15m riffel og pistol

 

 

Store Skydedag

Bisley Cup 24. maj 2014

Faldmålsstævner

November 2013 - marts 2014