Udgivelser:
Bladet Skytten postomdeles og udgives to gange i 2013. Derefter udgives bladet ikke længere, da DDS er blevet en del af DGI under det nye navn DGI Skydning. Se bladene i pdf-format


I 2013 udkommer bladet: I marts og juni.
Oplag: Ca. 7000 eksemplarer

ISSN-nr: 0907-5984

Bladet sendes automatisk til skytter, der er registreret med mindst fem KAP-resultater inden for de foregående 12 måneder.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne