Redaktion:
Helle Veel,
De Danske Skytteforeninger, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten
Telefon 7665 6702
E-mail: helle.veel@dgi.dk


Aktivitetskalender: 
Alle foreninger kan få omtalt stævner, hvor der skydes efter DDS' programmer. Det er gratis at indtaste stævneoplysninger via hjemmesiden. Se her

Annoncepriser excl. moms:

 

Sort

1-farve

4-farve

1/1 side

4.800 kr.

5.800 kr.

7.200 kr.

1/2 side

3.000 kr.

4.000 kr.

6.000 kr.

1/4 side

1.700 kr.

2.700 kr.

4.800 kr.

 

Andre formater (sort): 11 kroner pr. mm ved annonce-bredde på 66 mm. 15 kroner pr. mm ved annonce-bredde på 90 mm.
Tryk til kant: 10% tillæg
Rabat ved samlet ordre: Ved fire indrykninger: 10 procent. 

Elektronisk levering:
Som eps-fil (evt. InDesign-dokument) med outlinede skrifter. Opløsning 300 dpi.

Citat, eftertryk og indsendt materiale:
Citat fra bladet skal ske med tydelig kildeangivelse. Eftertryk kræver tilladelse fra redaktionen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte materiale, som indsendes.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne