SKV blanketter

SKV 1

Se SKV-1 
(Revideret: 19. februar 2014)
1) Godkendelse af foreningsbestyrelse
2) formandens mulighed for give våbenpåtegning til foreningens medlemmer
3) anskaffe og besidde foreningsvåben
4) udskrive transporttilladelser til foreningens medlemmer

Vejledning

Se vejledning
Generel vejledning ved udfyldelse af blanketter i pdf format.

Bemærk:
Forekommer problemer med at gemme SKV-blanketter, skyldes det opsætning og programmer på den pågældende pc. SKV yder ikke support, da årsagerne kan være mange

SKV 2

Se SKV-2
(Revideret: 19. februar 2014)
Ansøgning om våbenpåtegning til skytter, herunder fornyelse, foreningsskift og flerbrugertilladelse.

Behandling af SKV-2
Beskrivelse af forretningsgange ved SKV 2-ansøgningen

Oplysningsskema

Se oplysningsskema 
(Revideret: 22. august 2013)
Oplysningsskema for våbenpåtegning til pistol/revolver for skytten som har brug for flere end to cal. .22/CO2 luftvåben. Skal også benyttes ved pistoler/revolvere fra størrelse cal. .32 og større

 

SKV 3

Se SKV-3 
(Revideret: 19. februar 2014)
Ansøgning om adgang til foreningens våbenopbevarings-steder og skyttens ansøgning om transporttilladelse.  Bestyrelsesmedlemmets CPR. nr. på side 3/3 udskrives ikke iflg. aftale med Rigspolitiet

Transporttilladelser

Se transporttilladelser
(Revideret: 22. august 2013)
Tilladelse som skytten skal bære sammen med lånt våben. Skytten skal på forhånd være godkendt på SKV 3-blanket eller have egen våbenpåtegning

SKV 4

Se SKV-4 
(Revideret: 19. februar 2014)
Ansøgning om anskaffelse af foreningsvåben

 

SKV 5

Se SKV-5
(Revideret: 19. februar 2014)
Foreningen kan tilbagekalde våbenpåtegning for medlemmer: 
1) som er stoppet i foreningen
2) som ikke er aktivt skydende
3) som af andre grunde ikke kan have påtegning

Forvarsel

Se SKV-5 Forvarsel
(Revideret: 9. maj 2011)
Forvarsel om tilbagekaldelse af våbenpåtegning (Den samlede frist for forvarslingen samt SKV 5 må højst være 4 uger)

 

Magasinet SKYTTEN

Tilmeld dig Skytten NYT
 Skytten NYT udkommer 2-4 gange pr. måned

Se alle Skytten NYT

Tilmeld dig nyhedsbrevet om ADHD
 


Se alle FOKUS Nyt

 

Bladet Skytten udkom sidste gang i juni 2013

Se alle bladudgivelser

DGI

Vingsted Skovvej 1 /  7100 Vejle
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Helle Veel

DM 15m riffel og pistol

 

 

Store Skydedag

Bisley Cup 24. maj 2014

Faldmålsstævner

November 2013 - marts 2014