Husk: Nye adresser til Politiets våbenkontor


SKV1 + SKV3 skal sendes direkte til de to centre ACV eller ACØ:

  • De to centre modtager gerne pr. post eller på nedenstående mail
  • Det er ikke muligt at møde personligt op hos de to centre ACV & ACØ
     

Foreninger fra Jylland og Fyn skal sende til:
Midt- og Vestjyllands Politi
ACV – Våbenkontoret
Brogårdsvej 1
7500 Holstebro
Funktionspostkasse: mvjyl-vaaben@politi.dk

Foreninger fra Sjælland og øerne skal sende til:
Københavns Vestegns Politi
ACØ – Våbenkontoret
Thistedgade 10
2630 Taastrup
Funktionspostkasse: kbhv-acoe-vaaben@politi.dk

Læs hele artiklen om de nye centre
 

SKV blanketter

SKV 1

Se SKV-1 
1) Godkendelse af foreningsbestyrelse
2) formandens mulighed for give våbenpåtegning til foreningens medlemmer
3) anskaffe og besidde foreningsvåben
4) udskrive transporttilladelser til foreningens medlemmer
(Revideret: 19. februar 2014)

Vejledning

Se vejledning
Generel vejledning ved udfyldelse af blanketter i pdf format.

NB: Forekommer problemer med at gemme SKV-blanketter, skyldes det opsætning og programmer på den pågældende pc. SKV yder ikke support, da årsagerne kan være mange

SKV 2

Se SKV-2
Ansøgning om våbenpåtegning til skytter, herunder fornyelse, foreningsskift og flerbrugertilladelse.
(Revideret: 19. februar 2014)

Behandling af SKV-2
Beskrivelse af forretningsgange ved
SKV 2-ansøgningen
(Revideret 2. maj 2014)

Oplysningsskema

Se oplysningsskema 
Oplysningsskema for våbenpåtegning til pistol/revolver for skytten som har brug for flere end to cal. .22/CO2 luftvåben. Skal også benyttes ved pistoler/revolvere fra størrelse cal. .32 og større
(Revideret: 22. august 2013)

 

SKV 3

Se SKV-3 
Ansøgning om adgang til foreningens våbenopbevarings-steder og skyttens ansøgning om transporttilladelse.  Bestyrelsesmedlemmets CPR. nr. på
side 3/3 udskrives ikke iflg. aftale med Rigspolitiet
(Revideret: 19. februar 2014)

Transporttilladelser

Se transporttilladelser
Tilladelse som skytten skal bære sammen med lånt våben. Skytten skal på forhånd være godkendt på SKV 3-blanket eller have egen våbenpåtegning
(Revideret: 22. august 2013)

SKV 4

Se SKV-4 
Ansøgning om anskaffelse af foreningsvåben
(Revideret: 19. februar 2014)

 

SKV 5

Se SKV-5
Foreningen kan tilbagekalde våbenpåtegning for medlemmer: 
1) som er stoppet i foreningen
2) som ikke er aktivt skydende
3) som af andre grunde ikke kan
have påtegning
(Revideret: 19. februar 2014)

Forvarsel

Se SKV-5 Forvarsel
Forvarsel om tilbagekaldelse af våbenpåtegning (Den samlede frist for forvarslingen samt SKV 5 må højst være 4 uger)
(Revideret: 9. maj 2011)

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne