Nyhedsbrevet Skytten NYT

Se alle udgivelser
 

Ekstrakt fra nyhedsbrevet DDS Nyt, som fandtes indtil december 2012

Nyhedsbrev 10: Skytternes Våbenregistrering har erfaret, at det ikke er alle foreninger, der har styr på, hvilke våben de må have registreret i SKV i kraft af deres medlemskab af DDS.
- Det er ellers nemt nok, da det kun er de våben, der bruges til DDS’ discipliner, og som overholder Skyttebogens bestemmelser. Vil man fx skyde med fririfler, kræver det, at man er medlem af Dansk Skytte Union, giver Alice L. Bjerregaard som eksempel på et våben, der ikke kan registreres i SKV gennem DDS.
Hun opfordrer foreningerne til at gennemgå deres våben, når de skal i gang med den årlige våbenkontrol.
 
Nyhedsbrev 13: SKV-sager, der behandles inden juleferien, slipper med den gamle takst på 150 kr., mens sager der behandles efter den tid bliver til den nye takst på 200 kr.
Adskillige har henvendt sig med beklagelser over, at de ikke har kunnet få adgang til SKV-blanketterne. For næsten alle gælder, at de har brugt gamle links fra Google eller andet, som har linket til udgåede sider fra før, der blev skiftet til den nuværende hjemmesides layout. Gå derfor ind fra hjemmesidens forside via menupunkterne SKV våbenregistrering og SKV blanketter. Så virker det. Der er ikke fejl på hjemmesiden. Det er brugerens egen pc, der skal kigges på.
 
Nyhedsbrev 15: I de fornyelsesbreve, som SKV har sendt ud i januar, har der sneget sig en beklagelig fejl ind i teksten. Der står, at prisen for en ansøgning er 150 kr., men det er den gamle pris. Fra 1. januar 2011 er prisen 200 kr. som tidligere oplyst. Den nye pris gælder alle ansøgninger, der er blevet færdigbehandlet efter 22. december 2010.
 
Nyhedsbrev 16: Sydøstjyllands Politi erkender, at tilladelserne til skytteforeningerne i området hober sig op, og at det reelt tvinger foreningerne til at bryde loven. Ifølge loven må foreningerne ikke udlevere våben, hvis politiet ikke har godkendt medlemmerne i bestyrelsen. Et problem, som både Fredericia Skytteforening og Kolding-Bramdrup Skytteforening har stået med i tre år. Læs artikler bragt i sidste uge på www.skytten.dk.
Har din forening problemer, hører vi meget gerne om det – send en mail til Helle Veel på hv@skytten.dk.
 
Nyhedsbrev 17: SKV arbejder på at kunne udsende fornyelsesbrevene samt våbenlisterne pr. mail. For at det kan lykkes, skal vi bruge formandens mailadresse.
Formanden skal sende en mail til Alice L. Bjerregaard på mail: alb@skytten.dk. Mailen skal indeholde oplysninger om følgende: Foreningens SKV nr. og navn, formandens navn og mailadresse. Så bliver der i løbet af april kørt test på det nye tiltag, og de foreninger, der er med i testen, slipper for at modtage brevene med posten.
 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne