Skydning for børn med særlige behov 


DGI Skydning (tidligere De Danske Skytteforeninger) har set så mange eksempler på, at skydeidrætten gavner børn og unge med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder, at der er lavet et projekt, som arbejder målrettet med at udvikle tilbuddet samt udbrede kendskabet til landets kommuner.

Projektet hedder: "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt".

Et mål er at etablere samarbejder mellem kommuner, skytteforeninger, skoler og institutioner. Et andet at få koblet forskning på, så det kan blive undersøgt, hvilken betydning skydning har for målgruppen.

Forskningsprojekt støttes med 2 mio. kr. af TrygFonden

I slutningen af 2015 bliver der koblet et forskningsprojekt på - en tre-årig ph.d under Syddansk Universitet. TrygFonden har støttet forskningsprojektet med 2 mio. kr.

Se pressemeddelelse fra TrygFonden

Se generel sikkerhedsbeskrivelse

Læs om sikkerhedsregler i skytteforeninger
 

Mediedækning af Ph.d.

Se indslag på TV2 Fyn

Se TV2 Fyns indslag med projektleder Annegrete Månsson

Læs også artikel på TV2 Fyns hjemmeside

Hør P4 indslag om forskningsprojektet

Læs mere om projektet

 

Beskrivelse af projektet


FOKUS-projektet har kørt i DGI regi siden 2012 og er et samarbejde mellem skoler, foreninger, kommuner og DGI.

Målgruppen er børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder, som tilbydes at gå til skydning i skoletiden.

Børnene går til skydning én gang om ugen i følgeskab med skolepersonalet. Skytteinstruktører står for skydeundervisningen i foreningen.

Erfaringer i projektet viser, at børnene træner deres koncentration under skydeaktiviteten, de bliver rolige på skydebanen, og de får succesoplevelser med skydeidrætten.

I 2012 startede projektet i Randers, Esbjerg, Odense, Nyborg og Svendborg kommuner. Indsatsen, hvor børn går til skydning i skoletiden, kører nu i 14 kommuner på landsplan.

Deltagere i projektet

Se deltagerne i projektet


Projektleder

Annegrete Gohr Månsson er projektleder på projektet "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt".

Hun kan træffes på mail: annegrete.maansson@dgi.dk 
eller mobil: 23 69 53 38

       

Konsulenter

Der er yderligere tre konsulenter knyttet til projektet, hvor Allan Melby dækker Midt- og Nordjylland, mens Kathrine Felland dækker Sjælland og øerne:

 
Allan
Melby
     
Kathrine Felland
   

 


Se ny film om FOKUS-projektet

 

Læs børnepsykologs anbefaling af skydning

Skydning er gavnligt for børn med ADHD

 

Pilotprojekt evalueret

Evalueringen viser, at skydning træner børns koncentration. Den viser også, at de er motiverede for at skyde, og at det påvirker deres humør i en positiv retning, når de får succesoplevelser på skydebanen.

Se evaluering af pilotprojektet
Se hvordan projektet er organiseret
Se powerpoint - fra workshop på ADHD-foreningens konference (efterår 2013)


Konferencer og kursusrække i Projekt FOKUS

Se oplæg fra konferencer og kursusrække

Nyhedsbrevet FOKUS Nyt 

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Se tidligere udgivelser af FOKUS Nyt

Artikler og tv-indslag - internt og eksternt

Se artikler og tv-indslag

 

 

 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne