Skydning for børn med særlige behov 

DGI Skydning (tidligere De Danske Skytteforeninger) har set så mange eksempler på, at skydeidrætten gavner børn og unge med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder, at der er lavet et projekt, som arbejder målrettet med at udvikle tilbuddet samt udbrede kendskabet til landets kommuner.

Projektet hedder: "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt".

Et mål er at etablere samarbejder mellem kommuner, skytteforeninger, skoler og institutioner. Et andet at få koblet forskning på, så det kan blive undersøgt, hvilken betydning skydning har for målgruppen.
Læs mere om projektet

Se deltagere i projektet (kommuner, skoler og skytteforeninger)

Annegrete Gohr Månsson er projektleder på projektet "FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt".

Hun kan træffes på mail: annegrete.maansson@dgi.dk 
eller mobil: 23 69 53 38

       

Pilotprojekt evalueret

Evalueringen viser, at skydning træner børns koncentration. Den viser også, at de er motiverede for at skyde, og at det påvirker deres humør i en positiv retning, når de får succesoplevelser på skydebanen.

Se evaluering af pilotprojektet
Se hvordan projektet er organiseret
Se powerpoint - fra workshop på ADHD-foreningens konference (efterår 2013)


Konferencer og kursusrække i Projekt FOKUS

Se oplæg fra konferencer og kursusrække

Nyhedsbrevet FOKUS Nyt 

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Se tidligere udgivelser af FOKUS Nyt

Artikler og tv-indslag - internt og eksternt

Se artikler og tv-indslag

 

 

 

 

Magasinet SKYTTEN

Tilmeld dig Skytten NYT
 Skytten NYT udkommer 2-4 gange pr. måned

Se alle Skytten NYT

Tilmeld dig nyhedsbrevet om ADHD
 


Se alle FOKUS Nyt

 

Bladet Skytten udkom sidste gang i juni 2013

Se alle bladudgivelser

DGI

Vingsted Skovvej 1 /  7100 Vejle
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Helle Veel

DM 15m riffel og pistol

 

 

Store Skydedag

Bisley Cup 24. maj 2014

Faldmålsstævner

November 2013 - marts 2014