Nye kalibre

Nye kalibre - nye retningslinjer

   

Fra 1. oktober 2011 træder reglerne for de nye kalibre på grovpistol i kraft.
Se folderen her

Se vejledning til de nye kalibre

Nye grovvåben er klassificeret

Miljøstyrelsen har rubriceret de fire nye grovkaliber våben, som blev vedtaget på DDS’ Årsmøde, i følgende våbenklasser:
Revolver 44 special: våbenklasse 6 (samme som 9 mm pistol)
Revolver cal. .45 Colt
Pistol 45 ACP
Pistol 40 S&W: våbenklasse 8 (samme som .357 Magnum). Før skydning med disse våben, (og i øvrigt enhver anden form for våben) skal foreningen sikre sig, at deres baner er både miljø-, og politigodkendte til ovennævnte våbenklasser, lige som de skal sikre sig, at deres baner er godkendt den type ammunition, som bruges.
Efter DGI Skydnings vurdering er langt de fleste baner i dag kun miljøgodkendt til våbenklasse 7 og 10, som er mindre støjende end våbenklasse 6 og 8. Foreningerne skal derfor i disse tilfælde sørge for at søge om en godkendelse hos miljømyndighederne.
På de åbne terræner bør der dog ikke være problemer, da disse forvejen er godkendt til skydning med langt mere støjende våben end klasserne 6 og 8. DGI Skydning  vil i samarbejde med Dansk Skytte Union udarbejde en folder, som nærmere beskriver retningslinjerne mv.

Ansøgninger sendt på de nye grovkalibre

SKV har sendt flere ansøgninger igennem systemet på de nye grovkalibre og venter spændt på at få dem retur. Behandlingstiden kendes ikke, men da SKV-ansøgninger på kaliber 9mm (.38/.357) for år tilbage skulle omkring Justitsministeriet, tog det omkring et halvt år.
Proceduren for de nye grovkalibre er: SKV tjekker SKV-ansøgningen og godkender våbnet, inden ansøgningen sendes videre til Politiet, som så godkender skytten. Dog skal ansøgningen omkring Justitsministeriet, når der ansøges om tilladelse til pistol/revolver med større kaliber end 9mm (.38/.357). Disse ansøgninger skal retur via Politiet, inden SKV kan færdigbehandle dem og sende våbenpåtegningen til formænd ude i foreningerne.

Fælles løsning på vej

Læs: Fælles løsning på vej med nye kalibre

Godkendelse fra Justitsministeriet

Læs: Godkendelse af storkalibrerede våben


 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne