Formandsmøde 2/2012

26. - 27. oktober 2012

 

Dagsorden

Bilag 4 – Budget 2013

Bilag 6 – Bestyrelsen stiller forslag om ophør af indberetning at ammunitionsforbruget fra og med indberetningen 2012

Referat
 

 

 

Formandsmøde 1/2012

lørdag den 16. juni 2012

Dagsorden med bilag

Referat

 

Bred orientering og god debat

 

Faldende medlemstal og Idans undersøgelse var nogle af de ting, formand Christian Kjær kom omkring, da han traditionen tro åbnede formandsmødet i lørdags i Esbjerg.

 

Formand Christian Kjær glædede sig over, at svarprocenten på Idans rundspørge var høj – omkring 1100 ud af 3000 adspurgte medlemmer – havde svaret. Ifølge Idan er det en høj svarprocent, når det foregår pr. brev, hvor folk selv aktivt skal gå ind på en hjemmeside. 31 skytteforeninger deltager i Idans undersøgelse, som forventes offentliggjort i september.

Han kom også ind på, at DDS i første omgang ikke bliver en del af den nye version af DGI’s system Mimer. Det vil koste DDS mellem 2 og 2,5 mio. kr. Arbejdet med at forbedre SOK databasen fortsætter med uformindsket styrke.

På medlemssiden oplever skytterne frafald som så mange andre idrætsgrene. En tilbagegang på 1,5 % er en realitet, og omregnet i hoveder svarer det til 976 medlemmer. Fremover skal medlemstal indberettes elektronisk via www.medlemstal.dk.

 

Punktet på dagsordenen om behandling af aktivitetsforslag førte til masser af debat, men ingen beslutninger, da det var forslag, som skal behandles i det enkelte udvalg. Det ene forslag blev i øvrigt trukket af DDS Sydøstjylland.

Koordinationsudvalget skal i samarbejde med landsdelsforeningerne og evt. ansatte fra DDS arbejde videre med klassificeringssystemet. Torben Klit Andersen slog desuden på tromme for, at folk tænkte i at supplere deres stævner med en særlig form for stævne, hvor der er indbygget et handicapsystem. Som han sagde, giver det en sjovere konkurrence med en større bredde.

Kulturministeriets udredning af idrættens struktur og økonomi, som skal ligge klar i 2014, blev også omtalt. Udredningen vil højst sandsynligt føre til, at DDS får langt færre midler, og det er på den baggrund, bestyrelsen anbefaler en enhedsorganisation for al idræt i Danmark.Læs artiklen: DDS arbejder for én fælles idrætsorganisation

 

Uanset hvad udredningen bringer, skal DDS og landsdelsforeningerne arbejde videre med de fem strategiske målsætninger, som Strategi 2015 anbefaler. Der bliver også lavet budget for 2013 som normalt.

Synlighedskampagnen, der skal køre i uge 30-32 i sommerferien, blev præsenteret, og her blev landsdelsforeningerne opfordret til at samarbejde. Håbet er, at mange foreninger vil benytte sig af at bakke op om trailerne, når de lander i nærområderne. Hjemmesiden for nye skytter - www.blivskytte.dk - er gået i luften, og her kan man følge den enkelte trailers rute rundt i landet, ligesom man kan finde materialer i toolboksen og få indsigt i skydeidrætten.

L2013 - landsstævnet i Esbjerg - blev også berørt, og her kunne Jens Peter Jensen fortælle, at rammerne er på plads, og det nu handler om at rekruttere deltagere. Skytterne har et mål om at nå 1200 deltagere.

På dagsordenen var DDS Thy-Mors ophavsmænd til tre debatemner – kun de to blev drøftet, da det tredje blev trukket. Store Skydedag skal koordineres bedre, og hvis konceptet laves om, kan det blive en PR-event.

DDS blev opfordret til at planlægge større stævner tre år frem i tiden – til det er der kun at sige, at DDS allerede forsøger at arbejde langsigtet, men der kan dukke uforudsete udfordringer op, så som at Vingsted hotel- og konferencecenter får en booking, som kan være svær at matche økonomisk.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne