DGI Skydning står bag projektet ”FOKUS – ro og koncentration gennem skydeidræt”.
 

Fem kommuner indledte i løbet af 2012 og starten af 2013 et samarbejde med deres lokale skytteforeninger og skoler/institutioner om at etablere tilbud med skydeidræt for børn og unge med særlige behov - herunder børn og unge med ADHD.

I 2013 og 2014 udvides projektet til 10 kommuner fordelt over det meste af landet.
 


Her tjekker en elev fra en specialklasse
sin skive sammen med sin lærer.

 

Instruktører i lokale skytteforeninger, der deltager i projektet, får alle tilbudt kursusforløb, der er med til at kvalificere dem yderligere til at tage godt imod børnene med særlige behov.

Hvis en forening skal blåstemples, så den kan kalde kalde sig en FOKUS-forening, skal den have viden om ADHD og både instruktører og bestyrelse skal være klædt på til opgaven med kurser eller lignende.

Forskning

Et mål er at få eksterne midler til at finansiere et forskningsprojekt ved Syddansk Universitet, som skal undersøge, hvilken betydning skydeidrætten har for børn og unge med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder.

Forskningsprojektet skal undersøge og belyse, hvad børnene får ud af at dyrke skydeidræt.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne